O nás

Občianske združenie Marginal vzniklo v roku 2009 a od začiatku realizuje projekty zamerané na jednotlivcov a komunity ohrozené exklúziou. Pôsobíme na území celého Slovenska a v súčasnosti sa primárne zameriavame na aktivity smerujúce k integrácii migrantov, špecificky osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, do majoritnej spoločnosti.

Čo robíme
Projekt STEP 3

Projekt STEP 3 zameraný na integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou sa snaží  pokryť chýbajúce služby, resp. prístup k nim a hľadať systematické a udržateľné riešenia v oblasti integrácie týchto osôb aj do budúcna.

Projekt V4NIEM

Projekt sa zameriava na hodnotenie integračných politík, ich posilnenie, zlepšenie integrácie utečencov a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4 s cieľom zabrániť nesprávnemu sa prispôsobovaniu novoprichádzajúcich  a potenciálnej vzájomnej agresivite medzi migrantmi a väčšinou.

Projekt KapaCITY

Projekt KapaCITY sa snaží zlepšiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom rozvoja odborných, komunikačných, koordinačných kapacít samospráv a iných dôležitých aktérov v oblasti integrácie najmä na lokálnej úrovni.

Aktuality
Porovnávacia správa: Úloha miestnej samosprávy pri integrácii utečencov v krajinách V4

Národné vlády krajín V4 od tzv. utečeneckej krízy v rokoch 2015-2016 politizovali utečeneckú tému často reštriktívnym spôsobom. Prístupom k ich integrácií na… viac...

Podpora bývania osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR a ČR – porovnávacia správa

Porovnávacia správa: Ako pomáhajú Česká republika a Slovensko utečencom s bývaním V Českej republike žije zhruba 2000 utečencov, ktorí tam získali… viac...

V4NIEM: VISEGRAD COUNTRIES NATIONAL INTEGRATION EVALUATION MECHANISM

The V4NIEM (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism) and subseqent 2nd phase project V4NIEM 2020-2021 are part of a broader… viac...

Partneri
Partner 4 – Expodom
Partner 1 – Visegra
Partner 2 – ISF