O nás

Občianske združenie Marginal vzniklo v roku 2009 a od začiatku realizuje projekty zamerané na jednotlivcov a komunity ohrozené exklúziou. Pôsobíme na území celého Slovenska a v súčasnosti sa primárne zameriavame na aktivity smerujúce k integrácii migrantov, špecificky osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, do majoritnej spoločnosti.

Čo robíme
Projekt STEP 3

Projekt STEP 3 zameraný na integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou sa snaží  pokryť chýbajúce služby, resp. prístup k nim a hľadať systematické a udržateľné riešenia v oblasti integrácie týchto osôb aj do budúcna.

Projekt V4NIEM

Projekt sa zameriava na hodnotenie integračných politík, ich posilnenie, zlepšenie integrácie utečencov a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4 s cieľom zabrániť nesprávnemu sa prispôsobovaniu novoprichádzajúcich  a potenciálnej vzájomnej agresivite medzi migrantmi a väčšinou.

Projekt KapaCITY

Projekt KapaCITY sa snaží zlepšiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom rozvoja odborných, komunikačných, koordinačných kapacít samospráv a iných dôležitých aktérov v oblasti integrácie najmä na lokálnej úrovni.

Aktuality
Domov za 2%

Pomoc, ktorá Vás nič nestojí a pre našich klientov znamená najviac - nový domov Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete… viac...

Zamestnajte osoby s udelenou medzinárodnou ochranou

Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou môžu na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia. V našom občianskom združení zamestnávame ako kultúrnych mediátorov… viac...

Národná a súhrnná porovnávacia správa z krajín V4

Národná a súhrnná porovnávacia správa vznikla v rámci projektu V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism koncom roku 2017 porovnaním jednotlivých… viac...

Partneri
Partner 1 – Visegra
Partner 2 – ISF
Partner 3 – EU