Projekt Housing first je zameraný na zabezpečenie prvotného bývania pre utečencov na Slovensku. Realizovaný je vďaka podpore z grantového programu Julia Taft, financovaného vládou Spojených štátov amerických.

V rámci projektu sa realizuje identifikácia a vyhľadávanie relevantného, cenovo dostupného bývania, ktoré pomôže utečencom pri začiatku ich nového života na Slovensku, pokiaľ sa naučia slovenský jazyk a nájdu si stabilné zamestnanie. Získané byty budú vďaka projektu zrekonštruované a vybavené potrebným nábytkom.