Marginal – sídlo organizácie
Mlynské luhy 3, 821 05 Bratislava
IČO:  42174414, DIČ: 2023014829

tel.: 0948 900 792
email: info@marginal.sk

Kancelária Marginal v Košiciach
Hlavná 68, 040 01 Košice

tel.: 0948 791 900
email: info@marginal.sk