Dňa 15.08.2019 uzatvorilo OZ Marginal komisionársku zmluvu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 5362 EUR. Zmluva bola uzatvorená na základe prieskumu trhu s postupom zákazky s nízkou hodnotou.

Zmluva UP Slovensko

Dňa 16.03.2018 uzatvorilo OZ Marginal rámcovú dohodu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 4309,63 EUR. Dohoda bola uzatvorená na základe súťaže cez Elektronické trhovisko.

Zmluva č. Z201811303_Z