Dňa 16.03.2018 uzatvorilo OZ Marginal rámcovú dohodu na dodanie stravných lístkov so spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o., v celkovej hodnote predmetu zákazky 4309,63 EUR. Dohoda bola uzatvorená na základe súťaže cez Elektronické trhovisko.

Zmluva č. Z201811303_Z