Dáša Vranka Knošková
Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Marginal. Téme základných ľudských práv a slobôd a azylovému a cudzineckému právu sa začala venovať už počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najprv pracovala ako právna poradkyňa pre žiadateľov o azyl, neskôr pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Momentálne sa venuje riadeniu a koordinácii projektov a advokačnej činnosti v oblasti integrácie utečencov.

Tomáš Bauer
Finančný manažér. Vyštudovaný sociálny pracovník a absolvent dynamického výcviku v psychoterapii.  Pri svojej práci zúročuje niekoľkoročné skúsenosti s finančným manažmentom EÚ projektov. Okrem financií je jeho zameraním aj príprava projektov.