Štátne orgány a iné verejné organizácie:

 • Migračný úrad MV SR,
 • Úrad hraničnej a cudzineckej polície (predovšetkým
  jednotlivé oddelenia cudzineckej polície), matričné úrady, okresné úrady,
 • Úrady práce sociálnych vecí a rodiny,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
 • Finančná správa, najmä daňové úrady,
 • Verejný ochranca práv,
 • Centrum právnej pomoci.

Mimovládne organizácie a iné subjekty realizujúce podporu cudzincom s medzinárodnou ochranou a žiadateľov o azyl:

 • Marginal,
 • ADRA Slovensko,
 • Liga za ľudské práva,
 • Mareena,
 • CVEK,
 • Nadácia Milana Šimečku,
 • Slovenská humanitná rada,
 • Pokoj a dobro,
 • Obec Rovné.

Komunity migrantov:

 • Afganská komunita,
 • Zväz Afgancov na Slovensku,
 • Islamská Nadácia na Slovensku,
 • Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku,
 • Občianske združenie Afričanov na Slovensku,
 • Tibetská asociácia.

Medzinárodné organizácie:

 • UNHCR,
 • IOM.