Štátne orgány a iné verejné organizácie:

  • Migračný úrad MV SR,
  • Úrad hraničnej a cudzineckej polície (predovšetkým
    jednotlivé oddelenia cudzineckej polície), matričné úrady, okresné úrady,
  • Úrady práce sociálnych vecí a rodiny,
  • Sociálna poisťovňa,
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
  • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
  • Finančná správa, najmä daňové úrady,
  • Verejný ochranca práv,
  • Centrum právnej pomoci.

Mimovládne organizácie a iné subjekty realizujúce podporu cudzincom s medzinárodnou ochranou a žiadateľov o azyl:

  • Marginal,
  • ADRA Slovensko,
  • Liga za ľudské práva,
  • Mareena,
  • CVEK,
  • Nadácia Milana Šimečku,
  • Slovenská humanitná rada,
  • Pokoj a dobro,
  • Obec Rovné.

Komunity migrantov:

  • Afganská komunita,
  • Zväz Afgancov na Slovensku,
  • Islamská Nadácia na Slovensku,
  • Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku,
  • Občianske združenie Afričanov na Slovensku,
  • Tibetská asociácia.

Medzinárodné organizácie:

  • UNHCR,
  • IOM.