Informačné letáčiky

V rámci projektov STEP 2 a STEP 3 sme vytvorili niekoľko prehľadných informačných letáčikov, ktoré môžu okrem osôb s udelenou medzinárodnou ochranou poslúžiť aj osobám, ktoré prichádzajú s nimi do kontaktu napr. pracovníkom na úradoch, zamestnávateľom a pod.

Základné informácie_AZYL_Basic information_ASYLUM_STEP 3

Základné informácie_DOPLNKOVÁ OCHRANA_Basic information_SUBSIDIARY PROTECTION_ STEP 3

Zamestnávanie osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou

Základné informácie – DLHODOBÝ POBYT

Základné informácie – ŠTÁTNE OBČIANSTVO

Prvé kroky k integrácii, Príručka pre osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou

Publikácia vznikla ako súčasť individuálneho projektu občianskeho združenia Marginal s názvom STEP ref. č. SK 2 2012 ERF 2/1 spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov, Solidarita pri riadení migračných tokov.

Je určená najmä osobám s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na území Slovenskej republiky s cieľom uľahčenia ich integrácie do majoritnej spoločnosti. Dôležité a zaujímavé informácie v nej však nájdu všetky osoby pracujúce a zaujímajúce sa o túto skupinu cudzincov.

Publikácia je praktickým návodom pre  prvé kroky na ceste k integrácii, nájdete v nej informácie ako a kde začať od vybavovania dokladov, hľadania bývania či zamestnania, uznania dokladov o vzdelaní alebo získania vzdelania na území Slovenskej republiky, až po podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva.

Publikáciu si môžete pozrieť tu: Prvé kroky k integrácii

Žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku

Národná správa vznikla v rámci projektu V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism koncom roku 2017. Obsahuje prehľadné informácie o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku, v krátkosti predstavuje integračnú politiku a postoje obyvateľstva k migrantom a migrácii, približuje príbeh Evakuačného tranzitného centra v Humennom a objasňuje postoj Slovenska k povinným kvótam.

Národnú správu si môžete pozrieť tu: Národná správa-SK-V4NIEM

Asylum seekers and beneficiaries of international protection in V4 countries

Súhrnná správa vznikla v rámci projektu V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism koncom roku 2017 porovnaním jednotlivých národných správ krajín V4.

Správa obsahuje prehľadné štatistické údaje o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou, základné informácie o azylovej procedúre až po integračný proces a taktiež informácie o prístupe krajín a postojoch obyvateľstva k nim. Krajiny V4 zdieľajú spoločne zamietavé stanovisko k povinným kvótam k prerozdeľovaniu utečencov z Talianska a Grécka. Správa sa taktiež zameriava na určité špecifiká daných krajín, v Českej republike poukazuje na zaistenie maloletých, v Maďarsku na sprísnenie azylovej politiky od roku 2015 ako reakciu na dramatický nárast žiadateľov o azyl (177 135), ktorý vyústil do postavenia plotu pozdĺž južnej hranice. Rok 2015 bol dôležitý v Poľsku, keď sa migrácia stala politickou otázkou z dôvodu parlamentných a prezidentských volieb.

Súhrnnú správu v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu: V4NIEM report CZ-HU-PL-SK