Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou môžu na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia. V našom občianskom združení zamestnávame ako kultúrnych mediátorov a tlmočníkov osoby pochádzajúce z Afganistanu, Sýrie či Ukrajiny.

Tieto osoby môžu byť evidované aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Evidencii nezamestnaných. Priamo zo zákona patria medzi osoby znevýhodnené na trhu práce. Ak zamestnáte osobu s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá je evidovaná na UPSVaRe dokonca môžete získať príspevok na jej zamestnanie.

Ak potrebujete, aby tieto osoby pred zamestnaním vo Vašej spoločnosti absolvovali určitý kurz a nadobudli potrebné zručnosti, vieme im pomôcť s absolvovaním rekvalifikačných kurzov buď prostredníctvom UPSVaRu alebo preplatením kurzu z projektu, ktorý realizujeme.

Medzi našimi klientmi sú už teraz šikovní kuchári a kuchárky, výborné cukrárky, ale aj kaderníčky či kozmetičky.

Dajte šancu osobám s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku a ponúknite im prácu. Práca je významným faktorom v procese integrácie. Pre tieto osoby neznamená len zdroj príjmu a možnosť osamostatniť sa, ale aj nadviazanie nových kontaktov, možnosť zlepšiť si znalosť slovenského jazyka a to najdôležitejšie, pocit, že sú súčasťou majoritnej spoločnosti.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.