Národná a súhrnná porovnávacia správa vznikla v rámci projektu V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism koncom roku 2017 porovnaním jednotlivých národných správ krajín V4.

Správy obsahujú prehľadné štatistické údaje o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou, základné informácie o azylovej procedúre až po integračný proces a taktiež informácie o prístupe krajín a postojoch obyvateľstva k nim.

Obe správy si môžete pozrieť tu.