Projekt STEP 3 zameraný na integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou sa snaží  pokryť chýbajúce služby, resp. prístup k nim a hľadať systematické a udržateľné riešenia v oblasti integrácie týchto osôb aj do budúcna.