Čo máme nové?

Kolegov z Marginalu môžete pravidelne stretávať  v spoločnosti našich klientov – utečencov – na rôznych podujatiach najmä v Košiciach ako jenapríklad Polievkový festival, Susedské hody a podobné akcie, na ktorých je našim cieľom priblížiť život utečencov na Slovensku, aby ich ľudia z majority vnímali nie skrz ich národnosť, náboženstvo alebo farbu pleti , ale ich charakter, osobnosť a vedomosti. Títo ľudia s ťažkým osudom našli svoj nový domov na Slovensku a prijatie im veľmi pomáha v procese integrácie.

Vďaka dobrým ľuďom z firmy Expodom (www.expodom.sk), ktorá predáva nožnicové stany môžeme odteraz využívať pri našich prezentáciách a stretnutiach stan, ktorý nám umožní  fungovať za každého počasia (a vyzerá to ajprofesionálnejšie J). Tento altánok zároveň využijeme aj ako útočisko pred nepriazňou počasia privoľnočasových akciách, ktoré pre klientov pravidelne organizujemev prírode. Ďakujeme pekne za podporu!