Zákazky podľa § 9 ods.9

27.03.2015


 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „ Advokátske služby ÚPZC2 - Sečovce" s predpokladanou hodnotou 6960 € bez DPH.

 

23.03.2015


 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „Advokátske služby pre osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou a udeleným azylom v zmysle Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov pre projekt STEP 2 - predĺženie projektu" s predpokladanou hodnotou 1200 € bez DPH.

 

 

25.06.2014


 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „ Advokátske služby ÚPZC2" s predpokladanou hodnotou 18.260 € bez DPH.

 

01.04.2014


 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „ Advokátske služby pre osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou a udeleným azylom v zmysle Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov pre projekt STEP 2" s predpokladanou hodnotou 7150 € bez DPH.

 

23.12.2013


Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „Advokátske služby pre osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou a udeleným azylom v zmysle Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov" s predpokladanou hodnotou 1752,50 € bez DPH.
 

30.09.2013


Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na : „ Advokátske služby pre zaistených cudzincov v Útvaroch policajného zaistenia v Medveďove a Sečovciach" s predpokladanou hodnotou 14.700,- EUR bez DPH.
 

Na stiahnutie: