Verejné obstarávanie

Občianske združenie Marginal je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

V zmysle zákona zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky.