Uzavreté zmluvy

27.2.2017

Dňa 27.02.2017 uzavrelo OZ Marginal rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Podrobnosti sú uvedené v priloženej rámcovej dohode. Cena za nákup 1200 ks stravných lístkov v hodnote 3,60 € je 4304,88 € s DPH.

______________________________________________________________________

 

15.2.2017

Dňa 13.02.2017 uzavrelo OZ Marginal zmluvu so spoločnosťou D.P.F., s.r.o. Predmetom zmluvy jezabezpečenie služieb vedenia účtovníctva a personálnej agendy, ktoré bolo obstarané prostredníctvom verejného obstarávania. Podrobnosti sú uvedené v priloženej rámcovej zmluve. Cena za služby za obdobie 14.2.2017 - 31.12.2019 je 8610 € s DPH.

______________________________________________________________________

20.1.2017

Dňa 19.01.2017 uzavrelo OZ Marginal zmluvu so spoločnosťou Todos Bratislava, s.r.o. Predmetom zmluvy je zakúpenie osobného automobilu Škoda Fabia Combi 1.2 TSI, ktoré bolo obstarané prostredníctvom verejného obstarávania. Podrobnosti sú uvedené v priloženej kúpnej zmluve. Obstarávacia cena automobilu je 9500 EUR.