Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: OZ Marginal
Adresa organizácie: Mlynské luhy 3, 82105 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Daša Vranka Knošková
IČO: 42174414
web: www.marginal.sk

 

Kontaktné údaje pre verejné obstarávanie:

Kontaktné osoby : Mgr. Tomáš Bauer
Tel.: 0948900792
e-mail: bauer.marginal@gmail.com