Prehľad realizovaných VO za rok 2014

Názov zákazky Stručný opis predmetu zákazky Vybraný dodávateľ Suma s DPH
Právne služby STEP Zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovania pre projekt STEP   Mgr.Jarmila Vargová 2 520,00 €
Preklad správy STEP Preklad záverečnej správy projektu STEP Languages, s.r.o. 400,00 €
Právne služby STEP 2 Zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovania pre projekt STEP 2  Mgr.Jarmila Vargová 9 000,00 €
Web marginal.sk Aktualizácia a údržba webovej stránky www.marginal.sk Idea Landscape 250,00 €
Tlmočenie a preklady_Pashto Tlmočenie a preklady z jazyka Pashto do slovenského jazyka a naopak pre potreby projektu STEP 2 Language and Arts 1 115,52 €
Publicita STEP 2 Výroba reklamného banneru (1ks), komatexových tabúľ (3 ks) a samolepiek Omega print 97,20 €
Poradenstvo pri realizácii VO Poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania v zmysle zákona pre projekt GARANT J.M. Procurement, s.r.o. 600,00 €
Preklad správy GARANT Preklad záverečnej správy projektu GARANT Languages, s.r.o. 300,00 €
Právne poradenstvo GARANT 2 Zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovania pre projekt GARANT 2 JUDr. Jaroslav Martiňuk a Mgr. Jarmila Vargová 19 800,00 €
Tlač letákov GARANT 2 Tlač informačných letákov pre klientov projektu GARANT 2 X-Print, spol. s.r.o. 168,48 €