Náš team

JUDr. Daša Knošková

výkonná riaditeľka občianskeho združenia Marginal projektová manažérka a právna poradkyňa pre projekt STEP Daša absolvovala v roku 2008 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Od roku 2010 sa venuje problematike utečencov a migrácie, kedy začala pracovať ako právna poradkyňa pre žiadateľov o azyl na území Slovenskej republike v Slovenskej humanitnej rade. V roku 2013 začala pracovať v občianskom združení Marginal ako projektová manažérka a právna poradkyňa pre projekt STEP a stala sa výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Marginal. Podieľala sa na niekoľkých štúdiách UNHCR, absolvovala rôzne národné a medzinárodné konferencie a semináre na tému migrácie a azylu, momentálne pracuje aj na projekte EDAL (The European Database of Asylum Law). Daša trávi voľný čas v prírode so svojím psom Jack Russelom Ritou a rada cestuje. Taktiež má rada umenie, divadlo, knihy. Medzi jej obľúbených autorov patrí Khaled Hosseini a Pablo Coelho.

Mgr. Tomáš Bauer

finančný manažér projektu STEP projektový manažér projektu GARANT Tomáš absolvoval v roku 2010 Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna práca. Počas štúdia na vysokej škole pôsobil v občianskom združení Prima ako streetworker v rámci projektov zameraných na terciálnu prevenciu drogových závislostí v zmysle harm reduction. Od roku 2009 pôsobil v občianskom združení Slovenská humanitná rada na pozícii terénneho sociálneho pracovníka pracujúceho so žiadateľmi o azyl. V nasledujúcom roku prešiel na pozíciu projektového manažéra – do roku 2013 písal a implementoval projekty zamerané na integráciu azylantov a osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou. V roku 2013 začal pôsobiť ako externý pracovník pre Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR v Budapešti ako zástupca projektu Refugee Integration: Capacity and Evaluation na Slovensku. V občianskom združení Marginal zároveň pôsobí ako finančný manažér pre projekt STEP a projektový manažér pre projekt GARANT.