Kontakty

 

Sídlo občianskeho združenia Marginal

Mlynské Luhy 3, 821 05 Bratislava

IČO:42174414

www.marginal.sk

www.facebook.com/ozmarginal

info@marginal.sk

 

Orgány občianskeho združenia Marginal

Štatutárny orgán

výkonný riaditeľ: JUDr. Daša Vranka Knošková, knoskova@marginal.sk, + 421 (0) 948 900 791

zástupca výkonného riaditeľa: Mgr. Tomáš Bauer, bauer@marginal.sk, + 421 (0) 948 900 792

 

Správna rada

JUDr. Daša Vranka Knošková

Mgr. Tomáš Bauer

Mgr. Silvia Hamerlíková

Mgr. Jana Papcunová

Mgr. Katarína Rychvalská

 

Valné zhromaždenie tvoria členovia občianskeho združenia Marginal.

 

 


 

PROJEKT STEP 3

 

Kancelária Košice: Hlavná 68, 4. poschodie

 

Projektový tím:

JUDr. Daša Vranka Knošková - projektový manažér, knoskova@marginal.sk, + 421 (0) 948 900 791

Mgr. Tomáš Bauer - finančný manažér, bauer@marginal.sk, + 421 (0) 948 900 792

 

Mgr. Katarína Rychvalská - terénny sociálny pracovník, rychvalska@marginal.sk, + 421 (0) 948 791 900

Bc. Nikola Šimčová - terénny sociálny pracovník, simcova@marginal.sk, + 421 (0) 948 900 793

JUDr. Lucia Šablatúrová - právny poradca, sablaturova@marginal.sk, + 421 (0) 948 250 264

Mgr. Jana Papcunová - psychológ, papcunova@marginal.sk