Donori

Solidarita

Projekt STEP 2 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Solidarita

Projekt GARANT 2 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.