Dobrovolníci

Potrebujeme aj TEBA!

Hľadáme dobrovoľníkov v meste Košice, Žilina, Martin a Banská Bystrica, ktorí by nám radi pomohli v rôznych oblastiach: doučovanie detí našich klientov školských predmetov; doučovanie slovenského jazyka; pomoc a asistencia našim klientom: sprievod v meste, asistencia pri nákupoch, voľnočasové aktivity; oceníme aj pomoc v kancelárii - administratíva.

Hľadáme dobrovoľníkov - odborníkov: IT technik

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol s administráciou internetovej stránky a sociálnych sietí, s inštaláciou softvérového a hardverového vybavenia kancelárie a pod.

Hľadáme dobrovoľníkov - odborníkov: fotograf, grafik, kameraman

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s grafikou - internetová stránka, príprava bannerov, letáčikov, plagátov; dobrovoľníkov, ktorí by nám príležitostne spravili profesionálne fotografie pri rôznych príležitostiach vrátane výstav; dobrovoľníkov, ktorí by nám vytvorili lákavé spoty, krátke dokumentárne filmy a pod.

Kontakt

V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky - 0948 900 791 alebo emailom - knoskova@marginal.sk. Ďakujeme za Váš čas a záujem. Veľmi si to ceníme.