Chcem darovať 2%

ĎAKUJEME, že máte záujem podporiť naše aktivity 2 % z Vašich daní!

 

Získané financie budú použité najmä na:

 

- zabezpečenie potrieb našich klientov, ktoré nemôžeme financovať z realizovaných projektov

- organizovanie rôznych podujatí, ktoré budú samozrejme aj pre Vás

- humanitárne účely, ktoré budú potrebné v prípade výskytu neočakávaných situácií našich klientov

- aktivít, ktoré nám môžete sami navrhnúť v oblasti, ktorej pôsobíme

 

Údaje o prijímateľovi:

 

Názov: Marginal

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Mlynské Luhy 3, 821 05 Bratislava

IČO: 42174414