Archív aktualít

30. október 2016 V mene našich priateľov Vás pozývame na Festival tibetských filmov

Už tretíkrát Tibet v Dunaji. Filmy, diskusie, cestopis a pekný sprievodný program.

Na záver alikvótne a tibetské spevy v podaní bluesových legiend Juraja Turteva a Petra Koreňa (možno bude aj blues!). 

Hlavný program si môžete pozrieť tu: http://www.tibetania.sk/festival-tibetskych-filmov/hlavny-program-2016

31. december 2015 Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

Poslanci Košického samosprávneho kraja schválili Cestovnú mapu riadenej migrácie v Košickom kraji, na ktorej prípave sa podieľalo aj občianske združenie Marginal. 

Hlavnými cieľmi spolupráce sú aktivity, ktoré smerujú k riešeniu problémov v oblasti bývania, kultúrnej a spoločenskej integrácie, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej ochrany, ochrany rodiny a občianstva SR. Očakáva sa budovanie aj ďalších partnerstiev medzi aktérmi v oblasti migrácie a integrácie, aby spoločne hľadali riešenia na problémy.

Dokument je dostupný tu: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2015/12-2015/dokument2728%20zast12bod11-4main.pdf

16. jún 2015 Stredozemné more je aj „NAŠE MORE“

Občianske združenie Marginal sa pridalo k iniciatíve mimovládnych organizácií, ktoré vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásila k Európskej agende o migrácii, vrátane prijatia najzraniteľnejších utečencov a otvorenia legálnych ciest príchodu pre utečencov.

Iniciatíva vznikla pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa utečencov (20. jún) a ako reakcia na negatívny postoj vlády a politických predstaviteľov k téme utečencov a k opatreniam, ktoré Európska únia navrhla členským štátom a združuje tieto organizácie: Liga za ľudské práva, OZ Marginal, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Inštitút pre verejné otázky, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre migráciu a komunikáciu, Amnesty International, Človek v ohrození, Člověk v tísni Slovenská republika, Iniciatíva Inakosť, Divadlo Nomantiles, Slovensko-Český Ženský fond, Občan, demokracia a zodpovednosť a Tibetská asociácia.