Aktuálne

STEP 3
Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciou ADRA Slovensko, o.z. začalo od 1.12.2016 realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, ref.č. „SK 2016 AMIF SC2.1/1“ s trvaním do 31.12.2019. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“.
Čítať viac.

STEP 3 - Späť

Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (ďalej len “klienti“), t.j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu Integračnej politiky SR.

Projekt STEP 3 nadväzuje na projekt Rafael III. Slovenskej katolíckej charity, od ktorej sme prebrali všetku agendu.

V rámci projektu budeme klientom poskytovať takmer komplexné služby za účelom integrácie – sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu a finančnú pomoc.

 

Za účelom realizácie projektu boli zriadené dve kontaktné kancelárie:

1.Ferienčíkova 5, Bratislava – Adra Slovensko, o.z.

Regionálny koordinátor: Mgr. Silvia Hamerlíková, 0918 367 807, silvia.hamerlikova@adra.sk

 

2. Hlavná 68, Košice – OZ Marginal

Projektový manažér: JUDr. Daša Vranka Knošková, 0948 900 791, knoskova@marginal.sk

V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism
Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciami Člověk v tísni, o.p.s. (www.clovekvtisni.cz), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (www.isp.org.pl), Menedék ­ Migránsokat Segítő Egyesület (www.menedek.hu) realizuje v období od 1.1.2017 do 30.9.2019 projekt V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism financovaný prostredníctvom Visegrad Fund.
Čítať viac.

V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism - Späť

Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciami Člověk v tísni, o.p.s. (www.clovekvtisni.cz), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (www.isp.org.pl),  Menedék ­ Migránsokat Segítő Egyesület (www.menedek.hu) realizuje v období od 1.1.2017 do 30.9.2019 projekt V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism financovaný prostredníctvom Visegrad Fund.

Projekt sa zameriava na hodnotenie integračných politík a zlepšenie integrácie utečencov a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v krajinách V4. Cieľom projektu je najmä vytvorenie siete odborníkov na základe pravidelných stretnutí za účelom hodnotenia integračných politík v krajinách V4 a zdieľanie a výmena informácií a dobrej praxe medzi projektovými partnermi.