Aktuality

 

Súhrnná porovnávacia správa krajín V4

Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciami z krajín V4 - Člověk v tísni, o.p.s., Fundacja Instytut Spraw Publicznych,  Menedék ­ Migránsokat Segítő Egyesület v rámci realizácie projektu V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism s cieľom sprehľadniť fakty týkajúce sa utečencov sa podieľalo na tvorbe súhrnnej porovnávacej správe v rámci krajín V4. Správa obsahuje prehľadné štatistické údaje o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou, základné informácie o azylovej procedúre až po integračný proces a taktiež informácie o prístupe krajín a postojoch obyvateľstva k nim. Krajiny V4 zdieľajú spoločne zamietavé stanovisko k povinným kvótam k prerozdeľovaniu utečencov z Talianska a Grécka. 

Správa sa taktiež zameriava na určité špecifiká daných krajín, v Českej republike poukazuje na zaistenie maloletých, v Maďarsku na sprísnenie azylovej politiky od roku 2015 ako reakciu na dramatický nárast žiadateľov o azyl (177 135), ktorý vyústil do postavenia plotu pozdĺž južnej hranice. Rok 2015 bol dôležitý v Poľsku, keď sa migrácia stala politickou otázkou z dôvodu parlamentných a prezidentských volieb.

Národná správa za Slovensko je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

Súhrnná porovnávacia správa a správy jednotlivých krajín sú dostupné v anglickom jazyku.

Projekt sa realizuje sa v období od 1.1.2017 do 30.9.2019 a je financovaný prostredníctvom Visegrad Fund

  


 

SEMINÁR „Možnosti zlepšenia integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na úrovni samospráv“

Občianske združenie Marginal pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20.júna 2017 organizuje v Košiciach prvý seminár na lokálnej úrovni „Možnosti zlepšenia integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na úrovni samospráv“.

 


 

 

POBOČKA V KOŠICIACH

Milí naši klienti, podporovatelia, priatelia, od 1.12. 2016 sme pre Vás v rámci realizácie projektu STEP 3 zriadili pobočku Košiciach. Nájdete nás priamo v centre na Hlavnej 68, 4. poschodie. Tešíme sa na Vás.


 

PROJEKT STEP 3 

Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciou ADRA Slovensko, o.z. začalo od 1.12.2016 realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, ref.č. „SK 2016 AMIF SC2.1/1“ s trvaním do 31.12.2019. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“.Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR, t.j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu Integračnej politiky SR.V rámci projektu budeme klientom poskytovať takmer komplexné služby za účelom integrácie – sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu a finančnú pomoc.