Aktuality

SEMINÁR „Možnosti zlepšenia integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na úrovni samospráv“

Občianske združenie Marginal pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20.júna 2017 organizuje v Košiciach prvý seminár na lokálnej úrovni „Možnosti zlepšenia integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na úrovni samospráv“.

 


 

 

POBOČKA V KOŠICIACH

Milí naši klienti, podporovatelia, priatelia, od 1.12. 2016 sme pre Vás v rámci realizácie projektu STEP 3 zriadili pobočku Košiciach. Nájdete nás priamo v centre na Hlavnej 68, 4. poschodie. Tešíme sa na Vás.


 

PROJEKT STEP 3 

Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciou ADRA Slovensko, o.z. začalo od 1.12.2016 realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, ref.č. „SK 2016 AMIF SC2.1/1“ s trvaním do 31.12.2019. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“.Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR, t.j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu Integračnej politiky SR.V rámci projektu budeme klientom poskytovať takmer komplexné služby za účelom integrácie – sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu a finančnú pomoc.